TRÉNINK Modus Vivend PORADENSTVÍ Modus Vivend KOUČINK
5x Modus Vivend
KOMPLEXNOST

Máme zkušenosti z různých oborů.
Pokrýváme kompletní spektrum užívaných přístupů.
Užíváme všechny známé nástroje v oblasti diagnostiky,
rozvoje a vzdělávání.

SENIORITA

Jsme vysoce odborným týmem s dlouholetou praxí.
Neustále zvyšujeme své vzdělání.
Sledujeme trendy.

VRSTEVNATOST

Věnujeme se té „vrstvě“, kterou náš klient potřebuje.
Navrhujeme víceúrovňová řešení.

DLOUHODOBOST

S většinou našich klientů spolupracujeme více než 10 let.
Naše vzájemná spolupráce je minimálně 7 let.

PROFESIONALITA

Profesionální přístup je pro nás prioritou.
Pohání nás silná vnitřní motivace.
Máme vysoko nastavené etické standardy.